Welkom

mmm
Cantzoni is een gemengd koor uit Zevenbergschen Hoek. Wij hebben ca. 35 leden, van alle leeftijden. Het repertoire bestaat vooral uit lichte muziek, van musical nummers tot popsongs en wordt vierstemmig uitgevoerd.

Cultuurprijs Moerdijk 2018
Draagt U Cantzoni een warm hart toe, stem dan op ons en stuur een email met motivatie naar

cultuurprijs@cultuurmoerdijk.nl

Repertoire

bestaat voornamekijk uit musical-medley's, popsongs en lichtklassieke nummers

Video

bekijk hier de video's van onze concerten en optredens

Foto's

bekijk hier de foto's van onze optredens


Agenda

kijk waar en wanneer het koor optreedt